JEMS rörelseanalyssystem

Joanne Elphinston är en australiensk fysioterapeut som är ledande inom sportrehabilitering.
JEMS-konceptet omfattar rörelseanalys, behandling samt träning och utgår från ett helhetssynsätt på individen.
Byggstenarna i konceptet är stabilitet, rörlighet, symmetri och balans för att utveckla effektiva rörelsemönster.
Styrkan i konceptet,för att kunna komma åt akuta besvär, överbelastningsbesvär eller långvarig smärtproblematik, ligger i att vid hjälp av rörelseanalys att guida patienten till ett mer naturligt rörelsemönster som därmed avlastar problemstället.
Många har felaktiga mönster för muskelaktivering, något som leder till sämre prestation och skador. Systemet att analysera och träna rörelse passar för alla personer, oavsett bakgrund.
Läs mer om metoden här på deras hemsida. Öppnas i nytt fönster ►