Kinesiotape

Kinesiotape är en sporttape som används för att förebygga eller rehabilitera skador.
Tekniken skiljer sig mycket från traditionell tejpning bland annat genom att den möjliggör full rörlighet i leden.
Kinesiotapens elasticitet kan användas för att korrigera muskelfunktioner, förbättra blod- och lymfcirkulationen samt öka proprioceptionen (ger signaler om kroppshållning) genom hudstimuli.
Kinesiotapen är ett användbart verktyg som kan ge smärtlindring, förbättrad rörlighet och förkorta rehabiliteringstiden efter olika skador . Det kan också användas i förebyggande syfte vid till exempel instabilitet.
Kinesiotaping utvecklades i Japan under början av 1970-talet av Dr Kenzo Kaze.