Stötvågsbehandling / Ultraljudsbehandling

Stötvågsbehandling:
Hur fungerar det?
Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen.
Här följer några av dem:
Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen
Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer.
Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg

REKOMMENDERAS bl a vid:
• Hälsporre
• Hälsenebesvär
• Hopparknä
• Löparknä
• Främre knäsmärta
• Triggerpunkts- behandling
• Trokanterit/slemsäck
• Inklämningssymtom axel
• Frusen skuldra
• Golf (mus) tennis- armbåge (epikondylit)
• Sen- /ligamentsbesvär • Slemsäcksbesvär

Ultraljudsbehandling:
Ultraljud ger smärtlindring och underlättar läkningsprocessen. Det är en metod som används som delbehandling tillsammans med andra behandlingsåtgärder.

Fysioterapeutisk ultraljudsbehandling ges med mekaniska vibrationer med frekvenser mellan 0,8 och 3 MHz.
Effekter av ultraljudsbehandling är mikromassage och värmelastring. Detta leder till förbättrad  blodcirkulation och metabolism, ökad elasticitet hos bindväv och stimulering av vävnadernas läkningsförmåga.