Medicinsk Tränings Terapi / MTT

Medicinsk Tränings Terapi (MTT)

MTT-behandlingen är alltid individanpassad. Vi hjälper dig att klara av övningarna och ser till att du känner dig trygg med behandlingsformen. Vi tar också hänsyn till syftet med just din träning, och hur den ska läggas upp. Det är individuellt om det i första hand är uthållighet eller styrka som behöver tränas.

FYSISK AKTIVITET är den metod som ger bäst resultat vid behandling av smärttillstånd i muskler och leder, reumatiska och neurologiska sjukdomar, livsstilssjukdomar som högt blodtryck, diabetes, och övervikt. Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en behandlingsmetod inom sjukgymnastiken som utvecklades i Norge för mer än 40 år sedan. De träningsmaskiner som används för MTT är framtagna i samarbete med sjukgymnaster. Maskinerna är utformade med möjlighet till mycket låga belastningar, vilket gör att du kan börja träna i ett tidigt skede efter att ett problem har uppstått.

MTT är också en form av SMÄRTBEHANDLING där aerobiska hjälpmedel, som cykel, crosstrainer och gångband, används för att aktivera kroppens naturliga system för smärtlindring. För att uppnå detta utformas träningen med många repetitioner i serier och funktionell träning.

MTT kan även användas för att uppnå ökad RÖRLIGHET samt förbättrad KOORDINATION och STABILITET i led(er).

MTT fungerar också som UTHÅLLIGHETSTRÄNING. När patienten är symtomfri fokuserar MTT-behandlingen på STYRKETRÄNING.

Det är vetenskapligt dokumenterat att effekten av träning som behandling blir bäst när:

  1. Övningarna är individanpassade
  2. Patienten får kontinuerlig handledning
  3. Träningen successivt stegras
  4. Träningen genomförs minst två gånger i veckan under 2-3 månader
  5. Varje träningspass varar minst 60 minuter
  6. Patienten forstår syftet med träningen