OMT / OMI

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi som bygger på undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, extremiteter, muskler, leder och nerver. Utifrån ett helhetsperspektiv görs en analys av patientens sjukhistoria, smärta- och funktionsstatus, där hållning och rörelsemönster utgör en central del.
Behandlingen kan sedan bestå av smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande åtgärder baserat på den kliniska undersökningen. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, muskeltöjning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.
Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet.
Omhändertagandet är baserat på klinisk resonemang och OMT anpassas individuellt till varje enskild patient och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.
Läs mer om metoden här på deras hemsida. Öppnas i nytt fönster ► 

OMI – står för Orthopaedic Medicin International

och är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi. OMI är ett undersöknings- och behandlingssystem av rörelseapparaten, utvecklat av den engelske ortopedkirurgen James Cyriax.
Inom OMI behandlas skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg.
Grundpelaren inom OMI är att med hjälp av standardiserade och objektiva tester samt noggrann sjukdomshistoria ställa rätt diagnos. Således ska patientens fysiska svar på testerna snarare än vad undersökaren känner leda fram till diagnosen.
Behandling kan sedan utgöras av mobilisering, manipulation, traktion, tvära friktioner, kortison injektioner samt naturligtvis av relevant egenträning.
Läs mer om metoden här på deras hemsida. Öppnas i nytt fönster ►