Kvalitetssäkring

På Fysiocenter Vellinge arbetar vi kontinuerligt med kvalitetssäkring för att utveckla och säkerställa rutiner och strukturer på kliniken.

Det betyder t ex att vi har rutiner för hur vi fångar upp synpunkter från våra patienter, bl a via patientenkäter. Vi har också dokumenterade rutiner för hygien, journalföring och IT-säkerhet.

Är du intresserat av att veta mer om vårt kvalitetsarbete eller vår patientsäkerhetsberättelse, så kontakta oss för mer information.