Historik

Sjukgymnastgruppen Vellinge startade sin verksamhet på initiativ av Leg. Sjukgymnast Agneta Karmestål 1987. Mottagningen låg då på Börjesgatan 7. 1992 flyttade verksamheten till nuvarande adress på Järnvägsgatan 8 och Leg sjukgymnast Anita Tallroth-Törnqvist tog tillsammans med Gunilla Hellberg Svenonius över praktiken, som 5 år senare utvecklade med ett extra gym.

Dec. 2012 sålde Gunilla praktiken på grund av förestående pensionering till nuvarande ägare Leg.Fysioterapeut Helle Linck-Riedhamer

Efter riksdagsbeslut i december 2013 är den nya namnskyddade titeln för oss sjukgymnaster: legitimerade fysioterapeuter. Vi har därför också bytt namn på mottagningen till Fysiocenter Vellinge

Företaget har idag 26 år senare 2 leg. Sjukgymnaster/fysioterapeuter och en anställd receptionist/ sjukgymnastbiträde.

Företaget drivs av Helle Linck-Riedhamer som är verksam i företaget både som fysioterapeut och inom verksamhetsutvecklingen.