Rehabträning

Rehabiliteringsträning – individuellt anpassad

När du har besvär från leder och muskler kan rehabiliteringsträning vara ett bra sätt att angripa problemet.
Rehabiliterande träning innebär att träningen anpassas efter din funktionsnedsättning och att anpassning sker i samråd med behandlande sjukgymnast/fysioterapeut både vad gäller val av övningar och graden av belastning.

Detta sker efter en grundlig analys av Din hållning och kroppens funktion både i rörelse och vila.
Allt eftersom funktionen förbättras stegras träningen och efter ett antal gånger görs en utvärdering tillsamman med din fysioterapeut för att anpassa till din prestation så att du hela tiden kommer vidare.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att träning minskar smärta och förbättrar funktionen i muskler och leder.

I vårt gym finns funktionell träningsutrustning för olika typer av rehabilitering och individuellt anpassad träning. Det gör att vi lätt kan utföra träningsprogram och behandlingsplaner för dig som patient, som Du kan göra hemma , på gymmet eller bägge delar, anpassat efter Dina specifika förutsättningar.