Styrketräning

När du börjar träna hos oss så ingår alltid ett gymintro , där vi tillsammans går igenom allt, så att du kan känna dig trygg med hur du använder alla maskiner och utrustning. Våra maskiner passar både nybörjare och mer avancerade utövare.

Vid intresse kan vi utifrån dina förutsättningar, önskemål och behov skapa ett individuellt program till dig. Oftast en kombination av kondition på cykel eller crosstrainer samt styrketräning i maskiner, fria vikter, boll och balansövningar. Ofta avslutas passet med anpassad rörelseträning och stretch.

Hälsofrämjande effekter av styrketräning
Styrketräning har visat på många positiva hälsoeffekter. Vad sägs om: ökad muskelstyrka, muskelmassa, förbättrat syreupptag, uthållighet, sänkt fettmassa, ökad insulinkänslighet, lägre blodtryck och blodfetter, ökad bentäthet, balans, rörlighet, förbättrad mental hälsa (styrketräning har visat sig kunna mildra både ångest och depression), mindre ledsmärta, fallrisk (många äldre kvinnor ramlar och bryter lårbenet), minskad ledsmärta och ryggsmärta. Förutom det så känner många människor sig yngre och snyggare. Inte dåligt eller hur?

Viktmaskiner och fria vikter
Ska man välja viktmaskiner eller fria vikter för att bygga muskler? Svaret är inte givet och helt individuellt då det finns för- och nackdelar med båda träningsformerna. Grovt uttryckt ger maskiner mer isolerad muskelträning, det vill säga träningseffekten koncentreras till en muskelgrupp i taget, medan fria vikter även omfattar stabiliserande muskelgrupper och därmed ger mer välbalanserade muskler samt förbättrad balans och koordination.

Maskinträning passar både nybörjare och mer avancerade utövare.
Dina egna mål och individuella förutsättningar är avgörande. För att få ut maximalt av din styrketräning rekommenderar vi att du gör en individuell träningsplan når du snabbare resultat och undviker skador.