Tänk vad bra med en tandhygienist i Solna

Det finns en hel del som har fått anställning som tandhygienist i Stockholm och även i Solna. De kan visa kunder vad som är god munhygien och bra tandhälsa.

Att ansvara för att patienterna har en god munhygien och en bra munhälsa ligger numera på tandhygienistens bord. Därför är det vanligt att man först visas in till just en tandhygienist och får lite väl avvägd information innan man träffar en tandläkare.

En tandhygienist går igenom hur man borstar tänderna på bästa sätt. Därefter är det dags att samtala om hur man sköter om munhålan för att bakterier inte ska kunna frodas och göra skada. Man ser helt enkelt till att det blir den minst attraktiva miljö som möjligt.

Tandhygienist i Solna gör nästan allt en tandläkare gör

Visste du att en tandhygienist har närapå en lika lång och bred utbildning som en tandläkare? Men varför behöver man då ha båda? Räcker det inte med bara en tandläkare då? Den stora skillnaden är att en tandhygienist håller sig till arbetet med dina tänder som är av förebyggande art.

En tandläkare gör däremot alla akuta ärenden. Det vill säga när det redan gått för långt och du behöver vård. Akuta ärenden kan vara att du trillat och slagit ut dina tänder eller att de är på väg att trilla ut av en sjukdom och du behöver brygga eller implantat.

En tandhygienist och dennes vardag i Solna

En vanlig dag för en tandhygienist i Solna stad är att arbeta med förebyggande tandvård. Utöver det tar de hand om en hel del undersökningar och ställer diagnoser. Ytterligare ett område de har hand om är avvänjning av tobak.

Det kan alltså bli en omväxlande dag och likaså veckor och månader. Ingen dag är förmodligen den andra lik även om uppgifterna påminner om varandra. Så söker du variation i ditt arbete kan det vara värt att utbilda dig till tandhygienist.