Lätt att hitta parkering hos en tandläkare i Solna

Det är många som har svårt med att pussla in tandläkarbesöket i vardagen. Då underlättar det att ha en tandläkare i Solna med generösa parkeringsmöjligheter.

De flesta har sedan barnsben fått lära sig hur viktigt det är att sköta sin munhygien och sina tänder. Det svenska, statliga tandvårdsstödet har bidragit till goda vanor. Stödet som administreras av Försäkringskassan utgår till alla som är försäkrade i Sverige. Fram till att man fyllt 23 år är all tandvård i landet gratis.

För den som är mellan 24 och 29 år är det årliga tandvårdsbidraget 600 kr, därefter 300 kr. När man sedan fyllt 64 år höjs bidraget igen till 600 kr per år. Tandvårdsstödet består av ett allmänt och ett särskilt bidrag samt ett högkostnadsskydd. Det innefattar också ett större stöd till den som har ökad risk för sämre tandhälsa på grund av funktionsnedsättningar eller sjukdom.

En tandläkare med helhetssyn på tänder och munhälsa

När man kommit upp i vuxen ålder kan det vara svårt att få rutin på tandläkarbesöken, även om man vet att de är viktiga. Därför är det bra att hitta en tandläkare med generösa öppettider där det går att få en tid för behandling samma dag, om det är akut. Det är också en fördel om det är lätt att hitta parkering eller att det går att ta sig till mottagningen med kollektivtrafik.

En tandläkarmottagning med fokus på att det ska vara lätt att ta sig dit och att få tid visar på att man fokuserar på sina patienters behov. Därför finns alla olika typer av behandlingar under samma tak. Man kan komma dit med akuta problem, för förebyggande tandvård, undersökning eller estetiska behandlingar. Kunnig och välutbildad personal finns på plats för rådgivning och för att göra besöket så smidigt som möjligt.