Fallskyddsutbildning på era villkor

En arbetsplats måste alltid vara säker att vistas på. Ju större faror som finns – desto högre krav ställs på säkerhet, på utrustning och på en utbildning kring hur man ska agera för att slippa göra sig illa. Trots detta sker det olyckor på svenska arbetsplatser och det sorgliga är att det rent statistiskt också skett en ökning under senare år.

Detta är oroväckande då det visar på en trend där arbetsgivare och större entreprenörer vid exempelvis byggen tar genvägar i dessa frågor. Tidsplanerna är tighta och varje minut räknas: kan man spara in pengar genom att fuska med säkerheten så är det också något som tyvärr kan ske. Detta trots att det finns tydliga regelverk att följa.

Inte minst gäller detta för arbete som sker på höga höjder. Om ett jobb ska utföras på en nivå som ligger två meter över mark så måste man följa vissa givna regler. Om arbetet sker högre upp än så blir reglerna än hårdare: där krävs det att den anställde i fråga har genomfört – och godkänts vid – en fallskyddsutbildning. En fallskyddsutbildning är således något som företag som åtar sig arbeten på högre höjder måste boka in – vilket alltså många väljer att inte göra idag.

Här finns det några vanliga skäl till varför man skjuter en fallskyddsutbildning på framtiden. Man hittar inte tiden, man har svårt att få till en resa för hela gänget till en annan ort och man anser att det smakar mer än vad det kostar. Ursäkter som inte längre är giltiga då fallskyddsutbildningar idag kan skräddarsys efter de behov man har som företag. Detta både vad gäller tiden för utbildning, nivån på densamma och gällande huruvida man själv kan resa – eller om utbildningen sker på den egna arbetsplatsen.

Fördelar med en fallskyddsutbildning

En fallskyddsutbildning delas in i två delar som man ska godkännas för – teori och praktik. Teorin går idag att få online och när man själv vill. Det innebär att en anställd när som helst kan ta fram mobilen och studera alla moment som sedan kommer på det övervakade test som äger rum. Genom detta skapas också en djupare kunskap. I och med att man kan se filmerna och följa instruktionerna så skapas en djupare inlärning – på ens egna villkor.

Praktiken å sin sida sker, som sagt, antingen på den egna arbetsplatsen eller hos utbildarna – det väljer man själv. Kostnaden för en fallskyddsutbildning varierar och beror dels på vilken typ av nivå man behöver och dels också vilket företag man väljer för utbildningen i fråga. Oavsett vilket dock så bör man se kostnaden som en investering. Vi visar upp tre punkter som visar hur vi tänker med detta påstående:

Effektivare jobb. Varje anställd vet vad som ska göras vid arbeten på högre höjder och litar på att den utrustning man har fungerar: det innebär att man också arbetar utan oro och att man därigenom också gör ett bättre jobb.
Bättre profil. Som företag visar man både internt och externt att man bryr sig om sina anställda och att man sätter deras välmående och säkerhet högst på agendan. Man äventyrar inte sina anställdas hälsa och det föder en bra gemenskap och arbetsmiljö.
Färre sjukskrivningar. Ett fall, oavsett höjd, innebär nästan alltid skador – och ibland värre än så – och detta innebär en sjukskrivning. Det kostar pengar för företaget. Genom att delta vid en fallskyddsutbildning så minskar riskerna radikalt och pengar kan sparas in.