HLR-utbildning i Stockholm räddar liv

Hur agerar du om någon person plötsligt faller ihop och inte kan andas? Frågan är naturligtvis hypotetisk – ingen kan riktigt veta hur man agerar i ett riktigt skarpt läge. Klart står emellertid två saker: den som agerar gör skillnad och den som har kunskaper om HLR i bakhuvudet kan rädda livet på den drabbade. Därför är en HLR-utbildning något som man bör genomföra och där företag, myndigheter exempelvis idrottsföreningar med fördel kan anmäla sig. Är olyckan framme så vet man att de anställda eller medlemmarna kan agera instinktivt och därigenom också rädda ett liv. 

Det viktigaste i samband med att en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp och inte kan andas är att man gör någonting. De som inte vågar – man kanske skäms – gör ingen skillnad: det är alltid bättre att försöka och göra fel i samband med en hjärt-och lungräddning än att bara passivt stå och se på. Att plocka upp mobilen och larma 112 är såklart även det något av det första man ska göra. I övrigt då? Hur går egentligen en HLR till och varför kan en HLR-utbildning göra en sådan skillnad?

Syftet med en HLR är att syresätta muskler och organ

Vi ska gå igenom en HLR steg för steg, men innan dess så ska vi även klargöra syftet med insatsen. Du har säkerligen sett på någon film att en person som inte andas plötsligt – i samband med upplivningsförsök – börjar hosta och återfår medvetandet. Det ger ingen riktigt bild av hur verkligheten ser ut. Sådant kan hända – men det är ytterst ovanligt. 

En HLR handlar inte per se om att en person som drabbats av exempelvis ett plötsligt hjärtstopp ska vakna upp som genom en spruta av adrenalin. Istället så handlar det om att man syresätter muskler och organ hos den drabbade till dess att utbildad räddningspersonal anländer till platsen. De bröstkompressioner som görs fungerar som hjärtslag och de inblåsningar av luft som man utför fungerar som lungorna. 

Det är det man ska tänka på i samband med att man utför en HLR – målet är inte primärt att väcka upp personen till liv direkt, det handlar om att ge hen en chans att – genom exempelvis en framtida operation – överleva på sikt. 

Så går en HLR till 

Det första man ska göra är att kontrollera andningen. Om personen andas så ska hen placeras i ett stabilt sidoläge och där du kontrollerar andningen hela tiden till dess att ambulans anländer till platsen. Om personen ej andas så ska du påbörja HLR och det innebär att du lägger personen på rygg, fattar dina händer på varandra och placerar dem på bröstkorgen varpå du trycker nedåt ungefär 5 centimeter. 

Detta ska du sedan göra 30 gånger och med ett tempo som motsvarar ungefär 120 tryck/minut. Därefter ska du placera din mun mot personens mun och blåsa in ny luft – i ungefär en sekund – och göra det två gånger innan du återigen fortsätter med dina bröstkompressioner. Detta gör du sedan till dess att ambulansen kommer. En HLR är jobbig att utföra och rådet är att du även inkluderar andra i insatsen. Byt av varandra och arbeta tillsammans! 

HLR utbildning i Stockholm – lär er tillsammans 

Företag som anmäler dig till en HLR-utbildning i Stockholm visar att man bryr sig. Man vet aldrig när en olycka är framme och en ökad kunskap om HLR kan rädda liv – både i det civila och på exempelvis arbetsplatsen. Det kostar inte många kronor att genomföra en utbildning och det är också något som rekommenderas att genomföra någon gång varje år. Tyvärr så kan det handla om ganska färska kunskaper som tenderar att försvinna i samband med att tiden går. Uppföljning är viktig.  

Man kan även se en HLR-utbildning i Stockholm som en sammansvetsande aktivitet där de anställda kommer närmare varandra. Perfekt inför exempelvis en kickoff. Utbildningen sker dessutom på plats i de egna lokalerna så man behöver inte söka sig till en annan plats om man inte vill. En HLR-utbildning är livsviktig och något som verkligen rekommenderas!